เป็นหลักสูตรที่เรียน EZY SALARY STRUCTURE การทำโครงสร้างเงินเดือน แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ที่ปรึกษาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด แบบ 1-ON-1 สอนทำ WORKSHOP ทำโครงสร้างเงินเดือนบริษัทคุณ ข้อมูลจริง และสามารถนำไปใช้จริงได้

และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆในระหว่างเรียนได้

เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุม ตั้งแต่

CHAPTER : 1 อบรมให้ความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างเงินเดือน คือ อะไร ... ทำไมต้องมี
หลักการในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

ระบบงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โครงสร้างเงินเดือน เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ

ขั้นตอนการออกแบบ / ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน

CHAPTER : 2 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ ในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
 • พนักงานในองค์กรคุณมีกี่ระดับ
 • ในแต่ละระดับเงินเดือนสูงสุด / ต่ำสุด ควรเป็นอย่างไร
 • ควรมีกระบอกเงินเดือนกี่กระบอกดี
 • ดูจากอะไรว่ากระบอกเงินเดือนเหมาะสม
ฝึกการใช้เครื่องมือในการvออกแบบโครงสร้างเงินเดือนจาก Demo File

สอนหลักการจัดเตรียมฐานข้อมูลเงินเดือน

CHAPTER : 3 จัดทำฐานข้อมูล และฝึกออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

Pre : ผู้เรียนต้องเตรียมฐานข้อมูลเงินเดือนตามรูปแบบที่กำหนดให้ (Template Excel)

ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนจากข้อมูลจริงของแต่ละองค์กร
 • พนักงานในองค์กรคุณมีกี่ระดับ
 • ในแต่ละระดับเงินเดือนสูงสุด / ต่ำสุด ควรเป็นอย่างไร
 • ควรมีกระบอกเงินเดือนกี่กระบอกดี
 • ดูจากอะไรว่ากระบอกเงินเดือนเหมาะสม
ผล – ได้โครงสร้างเงินเดือน Version 1 ของทุกองค์กร

CHAPTER : 4 ปรับกระบอกเงินเดือนให้เหมาะกับสถานการณ์

วิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ค่างาน
 • ตำแหน่งงาน
แนวทางในการปรับกระบอกเงินเดือน
แนวทางในการแก้ปัญหาคนที่เงินเดือนสูงกว่า max และต่ำกว่า Min

ตัวอย่างการนำโครงสร้างเงินเดือนไปเปรียบเทียบกับการสำรวจในตลาด

ถาม-ตอบ

การนำโครงสร้างเงินเดือนไปใช้ในการบริหารผลตอบแทน (เงินเดือน ผลตอบแทนอื่นๆ)

ตัวอย่างการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัส
กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทน

ตอบข้อสงสัยจากการอบรม Session 1 - 4

รูปแบบการเรียน EZY SALARY STRUCTURE

เรียนผ่านโปรแกรม
ZOOM 2-3 ครั้ง
นัดเวลาเรียน ตามที่สะดวก
ที่ปรึกษาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด แบบ 1 ON 1
WORKSHOP ทำโครงสร้างเงินเดือนบริษัทคุณ ข้อมูลจริง และสามารถนำไปใช้จริงได้
 •  เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมตั้งแต่
 • เนื้อหายาว คลิ๊กดูเพิ่มเติม..
 เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมตั้งแต่

CHAPTER : 1 อบรมให้ความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างเงินเดือน คือ อะไร ... ทำไมต้องมี
หลักการในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

ระบบงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โครงสร้างเงินเดือน เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ

ขั้นตอนการออกแบบ / ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน

CHAPTER : 2 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ ในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
 • พนักงานในองค์กรคุณมีกี่ระดับ
 • ในแต่ละระดับเงินเดือนสูงสุด / ต่ำสุด ควรเป็นอย่างไร
 • ควรมีกระบอกเงินเดือนกี่กระบอกดี
 • ดูจากอะไรว่ากระบอกเงินเดือนเหมาะสม
ฝึกการใช้เครื่องมือในการvออกแบบโครงสร้างเงินเดือนจาก Demo File

สอนหลักการจัดเตรียมฐานข้อมูลเงินเดือน

เนื้อหายาว คลิ๊กดูเพิ่มเติม..

CHAPTER : 3 จัดทำฐานข้อมูล และฝึกออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

Pre : ผู้เรียนต้องเตรียมฐานข้อมูลเงินเดือนตามรูปแบบที่กำหนดให้ (Template Excel)

ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนจากข้อมูลจริงของแต่ละองค์กร
 • พนักงานในองค์กรคุณมีกี่ระดับ
 • ในแต่ละระดับเงินเดือนสูงสุด / ต่ำสุด ควรเป็นอย่างไร
 • ควรมีกระบอกเงินเดือนกี่กระบอกดี
 • ดูจากอะไรว่ากระบอกเงินเดือนเหมาะสม
ผล – ได้โครงสร้างเงินเดือน Version 1 ของทุกองค์กร

CHAPTER : 4 ปรับกระบอกเงินเดือนให้เหมาะกับสถานการณ์

วิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ค่างาน
 • ตำแหน่งงาน
แนวทางในการปรับกระบอกเงินเดือน
แนวทางในการแก้ปัญหาคนที่เงินเดือนสูงกว่า max และต่ำกว่า Min

ตัวอย่างการนำโครงสร้างเงินเดือนไปเปรียบเทียบกับการสำรวจในตลาด

ถาม-ตอบ

การนำโครงสร้างเงินเดือนไปใช้ในการบริหารผลตอบแทน (เงินเดือน ผลตอบแทนอื่นๆ)

ตัวอย่างการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัส
กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทน

ตอบข้อสงสัยจากการอบรม Session 1 - 4

รูปแบบการเรียน EZY SALARY STRUCTURE

เรียนผ่านโปรแกรม
ZOOM 2-3 ครั้ง
นัดเวลาเรียน ตามที่สะดวก
ที่ปรึกษาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด แบบ 1 ON 1
WORKSHOP ทำโครงสร้างเงินเดือนบริษัทคุณ ข้อมูลจริง และสามารถนำไปใช้จริงได้

แบ่งปันประสบการณ์โดย

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างเงินเดือน

ความรู้สึกหลังจากได้เรียนโครงสร้างเงินเดือน
 • ความรู้สึกหลักจากได้เรียนโครงสร้างเงินเดือน
 • ดูเพิ่มเติม..
ความรู้สึกหลักจากได้เรียนโครงสร้างเงินเดือน
ดูเพิ่มเติม..

รับใบ CERTIFICATE จาก NS Values เพื่อเป็นการรับรอง

ส่งตรงถึงบ้าน

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

086-983-4943

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

ningpeerada

Add Line

rutirapong@gmail.com

ส่งอีเมล์ให้หาเรา

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020 AboutServicesContact